Article 14-2.4.- Les bicicletes també poden circular per voreres, andanes i passeigs només en els següents casos i vetllant especialment l'observança de les normes de l'apartat 3.3

3.- Les persones conductores de bicicletes:
3.3.- Que circulin per les zones de vianants i voreres habilitades:

a) Han de respectar la preferència dels vianants.
b) Han d'evitar circular a menys d'1 metre de les façanes i extremar l'atenció respecte la incorporació de ciutadans/es dels immobles a la vorera.
c) S'han d'abstenir de fer qualsevol maniobra que pugui afectar a la seguretat dels vianants.
d) Han de reduir la velocitat quan travessin un pas de vianants per evitar situacions de conflicte amb els vianants, i passar prenent les precaucions necessàries, respectant sempre la preferència dels vianants.

Amics de la Bici

Amics de la Bici

Descarrega't els documents oficials de les normatives complertes


Consulta la Guia pràctica d'Amics de la Bici

Campanya per afavorir la convivència entre vianants, ciclistes i conductors de vehicles de motor.
Es tracta d'un fulletó adreçat a totes les persones usuàries de les vies, vorera, calçada, carres bici, carrils bici...
De forma clara i pràctica, es mostren les formes en com s'han de comportar cada un dels actors en cada circumstancia.
El fulletó, es complementa amb una pàgina web on es poden trobar de forma fàcil les normatives, en la seva totalitat o detallant els articles més importants.
Aquest fulletó és per a tothom, vianants, ciclistes i conductors, per afavorir l'educació viaria que fa tanta falta per tal de poder conviure a Barcelona amb sentit comú.

Amics de la Bici

Amics de la Bici

Amics de la Bici

Amics de la Bici

Amics de la Bici

Amics de la Bici

Amics de la Bici - Agrupació d'usuaris i usuàries. Demóstenes, 19 08028 Barcelona Catalunya (Spain)
E-Mail: info@amicsdelabici.org Tel i Fax:93 339 40 60. ⋅ Contacte premsa 615 27 39 35

Copyright © Amics de la Bici 2017. Tots els drets reservats