Article 14-3.- Les persones conductores de bicicletes:

3.4.- Que circulin pels parcs públics:

a) Han de respectar la preferència dels vianants.
b) Han de respectar el patrimoni natural i el mobiliari urbà.
c) No poden circular per sobre parterres, àrees i/o zones amb vegetació de qualsevol tipus, i totes aquelles zones expressament senyalitzades a tal efecte.
d) Han de respectar la senyalització i seguir les vies ciclistes i itineraris de les zones pavimentades o de terra en cas d'existir-hi.

Amics de la Bici

Amics de la Bici

Descarrega't els documents oficials de les normatives complertes


Consulta la Guia pràctica d'Amics de la Bici

Campanya per afavorir la convivència entre vianants, ciclistes i conductors de vehicles de motor.
Es tracta d'un fulletó adreçat a totes les persones usuàries de les vies, vorera, calçada, carres bici, carrils bici...
De forma clara i pràctica, es mostren les formes en com s'han de comportar cada un dels actors en cada circumstancia.
El fulletó, es complementa amb una pàgina web on es poden trobar de forma fàcil les normatives, en la seva totalitat o detallant els articles més importants.
Aquest fulletó és per a tothom, vianants, ciclistes i conductors, per afavorir l'educació viaria que fa tanta falta per tal de poder conviure a Barcelona amb sentit comú.

Amics de la Bici

Amics de la Bici

Amics de la Bici

Amics de la Bici

Amics de la Bici

Amics de la Bici

Amics de la Bici - Agrupació d'usuaris i usuàries. Demóstenes, 19 08028 Barcelona Catalunya (Spain)
E-Mail: info@amicsdelabici.org Tel i Fax:93 339 40 60. ⋅ Contacte premsa 615 27 39 35

Copyright © Amics de la Bici 2017. Tots els drets reservats