Article 14 bis.- Obligacions dels conductors de vehicles a motor i vianants.

1. Els conductors/es de vehicles a motor han de complir amb relació als ciclistes l'establert a la legislació vigent en matèria de trànsit, circulació i seguretat vial i concretament les següents normes:
a) En avançar a un/a ciclista, ho han de fer ocupant l'altre carril de circulació contigu en el mateix sentit de la marxa, si la via el tingués, i d'acord amb la resta de normes generals reglamentàries que regulen la maniobra.
b) Han de mantenir, circulant per darrera, una distància de seguretat del vehicle conduït respecte de la bicicleta no inferior a 3 m. Aquesta distància augmenta en proporció a la velocitat amb què el vehicle conduït circuli a la via.
c) No poden circular, parar, ni estacionar als carrils bici, vies ciclistes i zones de reserva d'estacionament de bici sense autorització.
d) No poden fer maniobres que impliquin posar en perill la integritat del/la conductor/a dels cicles i bicicletes.
e) No poden realitzar maniobres d'assetjament que, en no respectar les distàncies de seguretat, en fer llums o ús de clàxon o altres, constitueixin un intent de modificar la trajectòria o marxa dins del carril de circulació, o impliquin un risc per a la seguretat de la persona conductora de la bicicleta.

Amics de la Bici

Amics de la Bici

Descarrega't els documents oficials de les normatives complertes


Consulta la Guia pràctica d'Amics de la Bici

Campanya per afavorir la convivència entre vianants, ciclistes i conductors de vehicles de motor.
Es tracta d'un fulletó adreçat a totes les persones usuàries de les vies, vorera, calçada, carres bici, carrils bici...
De forma clara i pràctica, es mostren les formes en com s'han de comportar cada un dels actors en cada circumstancia.
El fulletó, es complementa amb una pàgina web on es poden trobar de forma fàcil les normatives, en la seva totalitat o detallant els articles més importants.
Aquest fulletó és per a tothom, vianants, ciclistes i conductors, per afavorir l'educació viaria que fa tanta falta per tal de poder conviure a Barcelona amb sentit comú.

Amics de la Bici

Amics de la Bici

Amics de la Bici

Amics de la Bici

Amics de la Bici

Amics de la Bici

Amics de la Bici - Agrupació d'usuaris i usuàries. Demóstenes, 19 08028 Barcelona Catalunya (Spain)
E-Mail: info@amicsdelabici.org Tel i Fax:93 339 40 60. ⋅ Contacte premsa 615 27 39 35

Copyright © Amics de la Bici 2017. Tots els drets reservats