Article 14-7.- Les bicicletes han d'estacionar-se preferentment als llocs específicament destinats a aquesta finalitat. En cas de no existir llocs a les immediacions o estar ocupats, les bicicletes poden estacionar-se en altres parts de la via no prohibides per aquesta Ordenança, amb submissió a les següents regles específiques:

3.- Les persones conductores de bicicletes:
3.3.- Que circulin per les zones de vianants i voreres habilitades:

a) Es prohibeix lligar les bicicletes als arbres, semàfors, bancs, contenidors, papereres, marquesines de transport i elements de mobiliari urbà quan es dificulti el destí o funcionalitat de l'element.
b) Es prohibeix estacionar davant de zones on hi hagi reserves d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, de càrrega i descàrrega a la calçada o de servei públic, durant les hores de reserva.
c)Es prohibeix l'estacionament en llocs reservats a altres persones usuàries o serveis, i a les zones de servei Bicing, si la bicicleta no integra aquest servei.
d) Es prohibeix l'estacionament a les voreres quan s'impedeixi el pas dels vianants.

Amics de la Bici

Amics de la Bici

Descarrega't els documents oficials de les normatives complertes


Consulta la Guia pràctica d'Amics de la Bici

Campanya per afavorir la convivència entre vianants, ciclistes i conductors de vehicles de motor.
Es tracta d'un fulletó adreçat a totes les persones usuàries de les vies, vorera, calçada, carres bici, carrils bici...
De forma clara i pràctica, es mostren les formes en com s'han de comportar cada un dels actors en cada circumstancia.
El fulletó, es complementa amb una pàgina web on es poden trobar de forma fàcil les normatives, en la seva totalitat o detallant els articles més importants.
Aquest fulletó és per a tothom, vianants, ciclistes i conductors, per afavorir l'educació viaria que fa tanta falta per tal de poder conviure a Barcelona amb sentit comú.

Amics de la Bici

Amics de la Bici

Amics de la Bici

Amics de la Bici

Amics de la Bici

Amics de la Bici

Amics de la Bici - Agrupació d'usuaris i usuàries. Demóstenes, 19 08028 Barcelona Catalunya (Spain)
E-Mail: info@amicsdelabici.org Tel i Fax:93 339 40 60. ⋅ Contacte premsa 615 27 39 35

Copyright © Amics de la Bici 2017. Tots els drets reservats